Opći uvjeti poslovanja

Općenito

Bruman d.o.o. posluje u skladu sa zakonskim propisima koji ne dozvoljavaju prodaju alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Sav ponuđeni asortiman prodajemo fizičkim i pravnim osobama. Naša ponuda je slobodna i neobvezujuća.

Šteta pri transportu robe

Svu robu isporučujemo u original kartonskoj ambalaži koja smanjuje rizik od nastanka štete. Ukoliko bi se ipak dogodila šteta tijekom transporta (lom neke boce) robu niste dužni preuzeti. U tom slučaju molimo da odmah prijavite štetu kuriru, koji Vam je dužan izdati potvrdu o oštećenju pošiljke, te nas o tome obavijestite.

Reklamacije i garancije

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju u propisanom roku putem e-maila: brumancraft@gmail.com ili na adresu: Naselje Goričica 6, 52420 Buzet

Kupac ima pravo na reklamaciju u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena (najkasnije 7 dana od datuma uplate)
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu (najkasnije 7 dana od datuma uplate)

Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti novac.

Zaštita privatnosti i sigurnost

Bruman d.o.o. prikupit će i čuvati od drugih osoba samo one podatke o kupcima koji su potrebni za uspješno zaključenje narudžbe i dostave. Obvezuje se da će čuvati privatnost svih kupaca te prikupljene podatke niti pod kojim uvjetima neće davati drugima. Prodavatelj se obvezuje na poštivanje načela zaštite privatnosti kupaca.